Hyvä tietää

Olemme koonneet tälle sivulle hyödyllisiä tietoja vuosittain vaihtuvista korvauksista ja maksuluokista.

Verottomat korvaukset vuonna 2022

  • Kokopäiväraha 45,00 €.
  • Osapäiväraha (matka yli 6 tuntia) 20,00 €.
  • Päivärahaa alennetaan 50%, jos yli 10 tunnin matkan aikana on tarjottu 2 ateriaa ja yli 6 tunnin aikana 1 ateria.
  • Ateriakorvaus: vaihtelee eri aloilla, kysy tarkemmin.
  • Kilometrikorvaus 0,46 €/km.

LUONTAISEDUT

  • Puhelinetu 20 €.

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu 1.1.2022 alkaen

  •   1,34 %

Työnantajan maksut 2022

  Työnt.
alle 53 v.
Työnt.
yli 53 v.
Työnt.
63-67 v.
TyEL kokoaikainen25,85 %7,15%8,65 %7,15%
Työttömyysvakuutus1,50 %
Ryhmähenkivakuutus (lakisääteisestä vakuutuksesta hinta on toimialakohtainen)
YEL - yrittäjä päättää itse tulorajan 24,1 %25,6 %24,1 %